Wij willen u zo goed en eerlijk mogelijk informeren. Dus leggen we u tijdens de behandeling uit welke resultaten we verwachten en wat de (mogelijke) gevolgen zijn. U hoort ook bij welke symptomen na de behandeling u contact moet opnemen met de behandelend kinderarts of – buiten kantoortijden – met de dienstdoende kinderarts van het Flevoziekenhuis.
Treden er buiten onze openingstijden complicaties op? Dan wordt bij spoedeisende zorg de behandeling overgenomen door de spoedeisende hulp van het Flevoziekenhuis, eventueel in overleg met de huisartsenpost. Voor de diabeteszorg werken we met een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

De dagbehandeling is gepland in de organisatie van de diverse poli’s, indien nodig is opname op onze dagbehandeling mogelijk.

U kunt alles nalezen in de algemene patiëntenbrochure (PDF), die onderaan deze pagina te vinden is.

Verschillende professionals

De behandeling vindt plaats door verschillende professionals. Naast de afspraak met de kinderarts kunt u bijvoorbeeld ook terecht voor een afspraak met één van de specialistisch verpleegkundigen (zoals de kinderdiabetesverpleegkundige en de kinderlongconsulente). Bij ons werken ook physician assistants. Zij zijn opgeleid om op bepaalde gebieden zelfstandig medische zorg uit te voeren.

Arts-assistenten, huisartsen in opleiding en co-assistenten

Op de polikliniek werken ook kinderartsen in opleiding: arts-assistenten. Regelmatig werken ook huisartsen in opleiding (HAIO) voor een aantal maanden bij ons. De arts-assistent en HAIO zijn afgestudeerd als (basis)arts en specialiseren zich. Zij ondersteunen de kinderarts bij de zorg rondom uw kind en staan altijd onder supervisie van de medisch specialist. Dat kan ook op afstand zijn, dus zonder dat u het merkt.
De co-assistent loopt in het kader van zijn opleiding mee met de kinderarts, arts-assistent of HAIO. Heeft u zwaarwegende bezwaren tegen de inzet van een co-assistent? Geef dit dan vóór het maken van uw afspraak aan.

Alles komt aan bod

Diagnose en behandeling gaan hand in hand. De kinderarts ziet als ‘regisseur’ erop toe dat alle aspecten (medisch, psychologisch en sociaal) voldoende aan bod komen.

Poli assistentes

De poli assistentes zijn uw gastvrouw en vraagbaak. Zij zorgen dat alle afspraken voor onderzoeken en behandelingen zo goed mogelijk worden ingepland. Sommigen zijn ook opgeleid om specifieke onderzoeken uit te voeren en de arts of verpleegkundige te assisteren, bijvoorbeeld bij meten en wegen of bij het maken van een ECG (hartfilmpje) van uw kind.

Samenwerking

Wij werken intensief samen met diverse zorgaanbieders. Een compleet overzicht is te vinden onder samenwerkingen. Er werken ook diëtisten, fysiotherapeuten en andere zorgverleners bij De Kinderkliniek.

Wetenschappelijk onderzoek

De Kinderkliniek werkt graag mee aan wetenschappelijk onderzoek. Daar wordt de zorg immers beter van. Als u daaraan kunt deelnemen, bespreekt de zorgverlener dat met u. U krijgt dan schriftelijke informatie over het onderzoek. U beslist – samen met uw kind – of uw kind meedoet. Wilt u dat niet, dan heeft dat vanzelfsprekend geen gevolgen voor de verdere behandeling. Wij stimuleren ook (kwaliteits)onderzoek, in en buiten ons behandelcentrum, door anonieme patiëntgegevens ter beschikking te stellen. Laat het ons weten als u daar bezwaar tegen heeft. Om nog meer bekendheid aan De Kinderkliniek te geven, maken we gebruik van foto’s en video’s die in ons centrum gemaakt zijn. Dit doen we vanzelfsprekend alleen na uw toestemming.

Voor meer informatie over onze zorg kunt u onze algemene patiëntenbrochure lezen.

Bekijk hier ons zorgaanbod.