Een goede ziektekostenverzekering is van groot belang. Jaarlijks kunt u een nieuwe ziektekostenverzekering kiezen. Bekijk daarom goed welke verzekering het beste bij u past. Zo voorkomt u onduidelijkheden en financiële verrassingen. Een geschikt moment hiervoor is het einde van het jaar. Zorgverzekeraars verstrekken dan de dekking van de nieuwe polissen voor het komend jaar. Jaarlijks vinden behoorlijk wat wijzigingen plaats, met name in de dekking van de basisverzekering. Zit uw behandeling niet in de basisverzekering? Dan kunt u zich aanvullend verzekeren. Bedenk goed waar u mogelijk extra zorg voor nodig heeft. U kunt ook kiezen voor een restitutie-, natura- of combinatiepolis.

> Bij een naturapolis wordt alleen de zorg volledig vergoed wanneer deze bij een gecontracteerde aanbieder wordt afgenomen.
> Bij de restitutiepolis mogen verzekerden zelf de arts en andere behandelaars kiezen.

Stem het af op uw eigen situatie. De tendens is dat de zorgverzekeraar steeds vaker voor u kiest en steeds meer zorg uit het basispakket valt. Dit betekent dat u zelf een goede afweging moet maken bij de keuze van uw polis.

Dekking van de gemaakte kosten

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract voor de somatische kindergeneeskundige poliklinische zorg. Dit betekent dat wij direct de declaraties indienen bij uw verzekeraar. In enkele gevallen moet u de declaratie zelf bij de verzekeraar indienen, bijvoorbeeld als de geleverde zorg niet of slechts gedeeltelijk door de verzekeringspolis wordt gedekt.

Alle verrichtingen van een kinderarts op verwijzing van een huisarts worden in beginsel door een zorgverzekeraar uit de basisverzekering vergoed en rechtstreeks door De Kinderkliniek bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor de paramedische zorg, zoals de diëtist, osteopaat, hypnotherapeut en fysiotherapeut hangt de vergoeding af van uw zorgverzekeraar en het soort aanvullend pakket dat eventueel is gekozen. Voor deze paramedische en niet-medische zorg ontvangt u een factuur. U kunt deze factuur doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Of de factuur vergoed wordt en of er sprake is van een maximumvergoeding hangt af van uw (eventueel) aanvullende verzekeringspolis. Neem hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Bij de diëtetiek is er nog een aanvullende regeling: indien uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt en u kunt dit aantonen door middel van een afwijzing, kunnen wij dat deel van de diëtetiek factuur kwijtschelden. Dit betreft alleen diëtetiek afspraken die door De Kinderkliniek worden gefactureerd. 

Actuele contracteringsinformatie

De Kinderkliniek heeft contracten met alle verzekeraars voor de medisch specialistische zorg in de basisverzekering afgesloten. De vergoeding van paramedici en huurders van De Kinderkliniek is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Raadpleeg uw verzekeraar om naar deze vergoeding te informeren.

Passanten tarief

Voor niet-verzekerde patiënten hanteert De Kinderkliniek het zogeheten passantentarief. In de bijlage kunt u lezen welke vergoeding geldt voor welke behandeling.

Download hier de bijlage