In het volgende statement maken wij kenbaar dat:

 – DeKinderkliniek patiëntengegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 – DeKinderkliniek patiëntengegevens niet met derden deelt, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 
 – DeKinderkliniek patiënten gegevens niet langer bewaart dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. 
 – DeKinderkliniek met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig houdt voor inzage van onbevoegden. 
 – DeKinderkliniek toestemming aan de patiënten vraagt voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 
 – DeKinderkliniek patiënten informeert over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. 
 – DeKinderkliniek haar patiënten informeert over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. 
 – DeKinderkliniek patiënten informeert indien DeKinderkliniek bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Wenst u meer informatie te ontvangen omtrent ons privacy beleid dan kunt u deze opvragen via info@dekinderkliniek.nl.