De KinderGGZ biedt elk jaar één stageplek aan voor studenten van de
universitaire opleidingen Psychologie of Pedagogische Wetenschappen. De duur
betreft 10 maanden gedurende 3 dagen per week, er is plek voor 1 stagiair
tegelijk. De werkzaamheden van de stagiair zijn gericht op vooral de
diagnostiek, maar ook de behandeling van het kind/ouder proberen we zoveel
mogelijk aan bod te laten komen tijdens de stage. Het behalen van de BAPD
behoort tot de mogelijkheden.

De stageplek voor september 2023 is vervuld. Over een volgende mogelijke stageplek
wordt te zijner tijd gecommuniceerd. Houd de website in de gaten voor updates.

Voor meer informatie zie onze website:  www.dekinderggz.nl.
Contactpersoon: Maria la Vecchia, HR medewerker (personeelszaken@dekinderkliniek.nl)